Public Lecture

Public Lecture

Monday, August 19, 2019, 5:30 – 6:45 pm
Speaker: Dr. Teppo Särkämö
Location: Tiedekulma (Think Corner), Yliopistonkatu 4

SNL will be hosting a public lecture on the neurobiology of language. The goal of the public lecture is to raise awareness about issues related to the neurobiology of language among the population of the host city and to disseminate the products of research in our field to the general public. Because this event is targeting the local population, the Public Lecture will be presented in Finnish, the official language of Finland.

Seating is limited and will be offered on a first-come, first-served basis.

Teppo Särkämö

Academy of Finland Research Fellow, Docent (Psychology)
Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology and Logopedics
Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland

When Words Fail: Music in aphasia and dementia rehabilitation

Often said to be the language of emotion, music is a highly complex and versatile stimulus for the human brain that is closely linked to speech, emotion, motor, and attention and memory networks. In severe ageing-related neurological disorders, such as post-stroke aphasia and Alzheimer’s disease (AD) dementia, music and singing can provide a valuable alternative route to verbal and emotional expression and to memory and self-awareness. During the past years, there has been increasing interest towards their use in the rehabilitation and care of these disorders, fuelled also by recent advances in mapping the neuroanatomical and –functional basis of music in the brain. In this lecture, the current evidence for the efficacy of music- and singing-based interventions in aphasia and dementia will be discussed in the context of clinical neuropsychology and cognitive neuroscience.

___________________

Teppo Särkämö

Akatemiatutkija, psykologian dosentti
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Psykologian ja logopedian osasto
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

KUN SANAT EIVÄT RIITÄ: MUSIIKKI AFASIAN JA DEMENTIAN KUNTOUTUKSESSA

Tunteiden kielenäkin usein pidetty musiikki on ihmisaivoille erittäin stimuloiva ja monipuolinen virike, jonka käsittely on vahvasti yhteydessä mm. kielen, emootioiden, motoriikan, sekä tarkkaavaisuuden ja muistin käsittelystä vastaaviin aivoverkostoihin. Vakavissa ikääntymiseen liittyvissä neurologisissa sairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriön aiheuttamassa afasiassa ja Alzheimerin taudin aiheuttamassa dementiassa, musiikki ja erityisesti laulaminen voivat tarjota tärkeän, vaihtoehtoisen kanavan puheen ja tunteiden ilmaisuun sekä muistiin ja tietoisuuteen omasta persoonasta. Kiinnostus musiikin käyttöön näiden sairauksien kuntoutuksessa ja hoidossa on kasvanut huomattavasti viime vuosina, mitä myös modernin aivokuvantamisen tuoma uusi tieto musiikin rakenteellisista ja toiminnallisista aivomekanismeista on osaltaan ruokkinut. Tällä luennolla esitellään kliinisen neuropsykologian ja kognitiivisen neurotieteen tulokulmista, mitä nykytutkimuksen perusteella tiedetään musiikki- ja laulupohjaisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta afasiassa ja dementiassa.