Public Lecture

Public Lecture

Monday, August 19, 2019, 5:30 – 6:45 pm
Speaker: Dr. Teppo Särkämö
Location: Tiedekulma (Think Corner), Yliopistonkatu 4

SNL will be hosting a public lecture on the neurobiology of language. The goal of the public lecture is to raise awareness about issues related to the neurobiology of language among the population of the host city and to disseminate the products of research in our field to the general public. Because this event is targeting the local population, the Public Lecture will be presented in Finnish, the official language of Finland.

Seating is limited and will be offered on a first-come, first-served basis.

Teppo Särkämö

Academy of Finland Research Fellow, Docent (Psychology)
Cognitive Brain Research Unit, Department of Psychology and Logopedics
Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland

When Words Fail: Music in aphasia and dementia rehabilitation

Neurodegenerative disorders constitute a silent epidemic that is threatening the world’s population health. Although these diseases are most often described in terms of their impact on the memory and motor systems, they are also frequently associated with speech and language disorders, a lesser known, but very important aspect of these diseases, and one that has a huge impact on the quality of life of the patients. Early screening of speech and language disorders is key to treating these symptoms, as well as raising the awareness of the patients and their families about these disorders and how to deal with them. In this lecture, the issue of language disorders in dementia will be discussed from a dual perspective, neurology and speech-language pathology, to offer a comprehensive overview of the phenomenon and related issues.

___________________

Teppo Särkämö

Akatemiatutkija, psykologian dosentti
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Psykologian ja logopedian osasto
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

KUN SANAT EIVÄT RIITÄ: MUSIIKKI AFASIAN AJA DEMENTIAN KUNTOUTUKSESSA

Tunteiden kielenäkin usein pidetty musiikki on ihmisaivoille erittäin stimuloiva ja monipuolinen virike, jonka käsittely on vahvasti yhteydessä mm. kielen, emootioiden, motoriikan, sekä tarkkaavaisuuden ja muistin käsittelystä vastaaviin aivoverkostoihin. Vakavissa ikääntymiseen liittyvissä neurologisissa sairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriön aiheuttamassa afasiassa ja Alzheimerin taudin aiheuttamassa dementiassa, musiikki ja erityisesti laulaminen voivat tarjota tärkeän, vaihtoehtoisen kanavan puheen ja tunteiden ilmaisuun sekä muistiin ja tietoisuuteen omasta persoonasta. Kiinnostus musiikin käyttöön näiden sairauksien kuntoutuksessa ja hoidossa on kasvanut huomattavasti viime vuosina, mitä myös modernin aivokuvantamisen tuoma uusi tieto musiikin rakenteellisista ja toiminnallisista aivomekanismeista on osaltaan ruokkinut. Tällä luennolla esitellään kliinisen neuropsykologian ja kognitiivisen neurotieteen tulokulmista, mitä nykytutkimuksen perusteella tiedetään musiikki- ja laulupohjaisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta afasiassa ja dementiassa.